என் இதய வெளிகளில்

என் இதய வெளிகளில்
நீ பதித்த ஞாபகச் சுவடுகளை
இயலுமானால் அழித்து விடு
முடியாவிடின்
சுவர்களைத் தாண்டி உன்
சுவாசங்களை உலவ விடு.


Drucken   E-Mail

Related Articles